Driving Range

OPŁATY ZA GRĘ NA DRIVING RANGE
Rodzaje opłat:

jedno wejście całodniowe – 20zł

miesięczny abonament – 80 zł – na nielimitowany dostęp do driving range z piłkami i sprzętem

roczny abonament – 500zł – na nielimitowany dostęp do driving range z piłkami i sprzętem

Korzystanie z piłek po krótkim jednorazowym przeszkoleniu na terenie drivingu. (kontakt Mateusz – 733 231 111)

Płatność (przed lub po grze) tylko przelewem na konto Stowarzyszenia RKG,
w tytule przelewu: (przykład dla wejścia jednodniowego)
opłata nr 1. (data skorzystania, Imię Nazwisko)

mBank 60 1140 1179 0000 5957 4800 1001
Stowarzyszenie Rybnicki Klub Golfowy
ul. Cegielniana 20
44-200 Rybnik

Stowarzyszenie Rybnickiego Klubu Golfowego jest Zarządcą terenu, a pobierane opłaty za grę na nim, są w całości
przeznaczane na jego utrzymanie, konserwację, unowocześnianie i realizację celów statutowych.

Dziękujemy za korzystanie z driving range i liczymy na uczciwość z Waszej strony!