Członkostwo w 2023 roku

Członkostwo w naszym Klubie zapewnia pełny dostęp do infrastruktury klubowej i zniżek na okolicznych polach golfowych.

Organizujemy szkolenia i treningi klubowe. Aby się sprawdzić gramy turnieje na okolicznych polach golfowych.

Pełne członkostwo – 400 zł na cały rok, kolejne osoby w rodzinie – 250zł

Junior (osoba do 18 roku życia lub osoba ucząca się do 26 roku życia – 100zł

Członek wspierający (gość) – 250zł

Opłaty członkowskie do PZG – Karta HCP

Dorośli powyżej 26 lat: 250zł
Młodzież od 19 do 26 lat: 100zł
Junior/Juniorka do 18 lat: 50zł

Wpłata na konto bankowe:
mBank 60 1140 1179 0000 5957 4800 1001
Stowarzyszenie Rybnicki Klub Golfowy
ul. Cegielniana 20
44-200 Rybnik

w tytule przelewu wpisać:

Imię Nazwisko, opłata członkowska + karta HCP